ПРО АТЕСТАЦІЮ ЛІКАРІВ У 2019 РОЦІ

 • НАБУВ ЧИННОСТІ НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ № 446 ВІД 22.02.19 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»

  ЯКІ ДОКУМЕНТИ І КОЛИ слід подавати на атестацію для визначення знань і практичних навиків з присвоєнням/підтвердженням звання ЛІКАР-СПЕЦІАЛІСТ?

  Перелік документів:

  • письмова заява;
  • копії диплома про освіту та інші документи, що в установленому законодавством порядку дають право на зайняття конкретної лікарської посади;
  • атестаційний листок.

   Додатково для підтвердження звання лікар-спеціаліст:

  • особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку;
  • копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

  НЕ ПІЗНІШЕ, ніж за тиждень до початку засідання комісії.

  ЯКІ ДОКУМЕНТИ І КОЛИ слід подавати на атестацію для ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ?

  Перелік документів:

  • Письмова заява
  • Копії диплома про освіту, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії
  • Атестаційний листок
  • Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку
  • Копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку

  ЗА ДВА МІСЯЦІ до початку роботи комісії або за два місяці до закінчення терміну дії посвідчення.

  ЯКІ ДОКУМЕНТИ І КОЛИ слід подавати на атестацію для ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ?

  Перелік документів:

  • Письмова заява
  • Копії диплома про освіту, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії
  • Атестаційний листок.
  • Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку.
  • Копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

  ЗА ДВА МІСЯЦІ до початку роботи комісії.

  Коли і як пред’являти оригінали документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку?

  На засіданні атестаційної комісії, особисто.

   

  Скільки балів безперервного професійного розвитку необхідно мати для успішного проходження чергової атестації у 2019 році?

  У 2019 році для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2018 або 2019 році.

   

  У який спосіб зараховуються бали за передатестаційні цикли, успішно завершені у 2018 або 2019 році?

  Для лікарів, строк чергової атестації яких настає у 2019 році, за такий цикл нараховують 50 балів безперервного професійного розвитку.

   

  Чи є обов’язковим передатестаційний цикл у 2019 році?

  Ні, передатестаційний цикл більше не є обов’язковим заходом професійного вдосконалення для лікарів.

   

  Які заходи безперервного професійного розвитку є обов’язковими у 2019 році?

  Жоден захід або вид діяльності не є обов’язковим. Крім того, відповідно до потреб медичної практики та бачення власного професійного розвитку, лікар вільно обирає вид і спрямування навчальних заходів, незалежно від того, вважаються вони номінально заходами його спеціальності чи ні.

   

  Чи потрібно надсилати копію індивідуального освітнього портфоліо для щорічної перевірки 1 березня 2020 року?

  Ні, не треба.

   

  Скільки балів можна декларувати в індивідуальному освітньому портфоліо?

  Кількість балів не обмежується, проте обов’язковий щорічний мінімум з 1 січня 2020 року — 50 балів.

   

  Що чекає на лікаря, який подав недостовірні дані про свій безперервний професійний розвиток в індивідуальному освітньому портфоліо?

  Лікареві, який свідомо надав недостовірні дані про перебіг свого безперервного професійного розвитку, буде відмовлено в атестації.

   

  Яким чином можна оскаржити рішення атестаційної комісії?

  Рішення атестаційної комісії оскаржується в установленому законодавством порядку, а саме: у суді.

   

  Чи розповсюджуються вимоги щодо накопичення балів безперервного професійного розвитку на період відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами чи для догляду за дитиною?

  Накопичення балів безперервного професійного розвитку не є обов’язковим на період такої відпустки.

9 коментарів