ПРО ДЕЯКІ НОВЕЛИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ

 • Триває суспільне обговорення проекту наказу МОЗ «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів». Наказ зокрема регламентуватиме порядок атестації лікарів і номенклатуру лікарських спеціальностей. Новий облік балів за проходження безперервного професійного розвитку у 2019 році – РЕКОМЕНДОВАНИЙ, а з 01 січня 2020 року – ОБОВ’ЯЗКОВИЙ.

  ЩОРІЧНА перевірка особистого освітнього портфоліо із балами безперервного професійного розвитку розпочинається у 2021 році.

  Атестація на присвоєння кваліфікаційних категорій проводитеметься за бажанням лікаря.

  АЛЕ

  Лікарі, які протягом року після закінчення 5-річного строку з дати попередньої атестації не виявили бажання і не подали документи на чергову атестацію, та лікарі, яким було відмовлено у присвоєнні кваліфікаційної категорії, підлягають атестації на визначення знань та практичних навиків з підтвердженням звання "лікар-спеціаліст" після проходження стажування.

  Зверніть увагу!

  • При атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії до атестаційної комісії лікар, зокрема, має подати ОСОБИСТЕ ОСВІТНЄ ПОРТФОЛІО з результатами проходження безперервного професійного розвитку, за спеціальною формою та копіями документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.
  • На засідання атестаційної комісії лікар пред’являє ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ, що підтверджують нарахування балів безперервного професійного розвитку, особисто.

   Присвоєння кваліфікаційних категорій:

  • ІІ кваліфікаційна категорія − стаж понад 5 років,
  • І кваліфікаційна категорія − стаж понад 7 років
  • Вища кваліфікаційна категорія − стаж понад 10 років

   ПРОТЕ

  Якщо лікар має відповідний стаж роботи і демонструє в особистому освітньому портфоліо різноманітні види діяльності та значно (втричі і більше разів) перевищує мінімальні вимоги до кількості балів безперервного професійного розвитку за рік, атестаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння більш високої категорії.

  ВІДМОВИ У ПРИСВОЄНІ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ

  Підставою відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії є недостатня кількість балів безперервного професійного розвитку, що нараховуються відповідно до розділу V цього Порядку.

  У цьому випадку комісія має право перенести розгляд пакету атестаційних документів лікаря на наступне засідання, а лікар — добрати необхідну кількість балів (за умови, що з моменту закінчення терміну дії його посвідчення про кваліфікаційну категорію минуло не більше року).

  ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

  • За проходження безперервного професійного розвитку лікарю щорічно нараховуються бали, які обліковуються та підтверджуються за результатами ЩОРІЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ.
  • Облік балів ведеться працівником та роботодавцем за місцем роботи у період, за який обліковуються бали.
  • Мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період, складає 50 балів. В особистому освітньому портфоліо може обліковуватись необмежена кількість балів.
  • Особисте освітнє портфоліо за відповідний річний період подається лікарем для щорічної перевірки до відповідної атестаційної комісії.
  • Особисте освітнє портфоліо разом із копіями документів, що підтверджують участь у заходах безперервного професійного розвитку, (наприклад, копії сертифікатів) надсилається поштою до 1 березня КОЖНОГО РОКУ на адресу органу при якому утворено відповідну атестаційну комісію.

  ОСОБИСТЕ ОСВІТНЄ ПОРТФОЛІО З РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ має містити наступну інформацію: дату, прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, займана посада, у таблиці слід зазначити вид діяльності на присвоєння балів, місце проведення/проходження, дата/тривалість, кількість балів. Документ має бути підписаний безпосередньо лікарем та керівником закладу охорони здоров’я і закріплений печаткою.

  ДЕЯКІ КРИТЕРІЇ НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

  1. Цикли тематичного удосконалення тривалістю 1 тиждень − 25 балів; 2 тижні – 50
  2. Стажування в закладах/факультетах післядипломної освіти – 50 б.
  3. Науково-практична конференція, конгрес, симпозіуму тощо: участь – 10 б., стендова доповідь – 20, доповідь – 30 (одна й та ж доповідь повторно не враховується. Рекламні доповіді не враховуються)
  4. Дистанційна форма навчання з використанням електронних ресурсів (вебінари) – 10 б. (для сертифікатів, в яких кількість балів не визначена, нараховується 1 бал за кожні 2 години).

  УВАГА! Кількість балів, що враховуються до обов'язкового щорічного мінімуму, не повинна перевищувати 10 б. для україномовних та 20 б. для англомовних.

   

1 коментар