РОЗРИВ МАТКИ І ЗАВЕРШЕННЯ НАСТУПНОЇ ВАГІТНОСТІ: досвід медичного закладу третього рівня

 •  

  Автори вивчали частоту, етіологію та акушерські результати у пацієнток з розривом неспровокованої матки, а також у жінок з розривом матки в анамнезі.

  Ретроспективно вивчали карти стаціонарних пацієнток, які народили в період з травня 2005 по травень 2017 рр. в медичному закладі третього рівня. Здійснили аналіз даних пацієнток, у яких мав місце розрив неспровокованої матки під час вагітності, що стало показанням до органозберігаючої операції.

  Протягом періоду дослідження відбулося  185609 пологів. Розрив неспровокованої матки мав місце у 67 жінок. У жінок, що народжували вперше, розривів не було зареєстровано. В ділянці перешийку розрив спостерігався у 89,6 % (n = 60) жінок, в ділянці дна – у 10,4 % (n = 7) пацієнток. 56,7 % (n = 38) пацієнток здійснена тотальна чи субтотальна гістеректомія, 43,3 % (n = 29) – відновлення цілісності матки. У десяти пацієнток після зашивання розриву відбулося повне відновлення стінки матки. З них вісім пацієнток, що мали в анамнезі розрив в ділянці перешийку, були успішно розроджені шляхом операції планового кесарева розтину в 36−37 тиж., а у двох спостерігався повторний розрив у 33 і 34 тиж. вагітності, відповідно. В обох пацієнток в анамнезі мав місце розрив в ділянці дна, міжгенеративний інтервал склав 9 і 11 місяців, відповідно.

  Виявлено, що частота розривів неспровокованої матки складає один випадок на 2770 пологів. У зв’язку з високою частотою розривів, що приводять до гістеректомії (більше ніж половина випадків), клініцисти мають бути обережними в питаннях індукції пологів у жінок з великою кількістю родів в анамнезі, оскільки це було основною причиною розриву у даної категорії пацієнток. Короткі міжгенеративні інтервали між вагітностями і наявність в анамнезі розриву в ділянці дна можуть підвищувати ризик повтору розриву. Ці фактори ризику рецидиву необхідно підтвердити в інших дослідженнях.

  Джерело: Ginekol Pol. 2020;91(2):95-90

2 коментарі