Правові особливості оформлення відмови пацієнта від госпіталізації (лікування)

 • Лікарі повинні пам’ятати, що від їх чітких професійних та правових дій в подальшому може залежати як життя і здоров’я пацієнта так і їх власна доля, оскільки неправильне оформлення документації може в подальшому бути підставою для їх притягнення до відповідальності як цивільно-правової так і кримінальної. Особливо потрібно бути уважними в випадках відмови пацієнта від госпіталізації (лікування).

   

  В разі якщо пацієнт відмовляється від госпіталізації (лікування) лікарю потрібно засвідчити цей факт документально.

  По-перше, лікар повинен письмово повідомити пацієнту діагноз, перебіг та прогноз захворювання, план, мету, орієнтовну тривалість запропонованого лікування, можливі ризики та ускладнення, ймовірність їх виникнення, ризик для життя і здоров’я у разі відмови від запропонованого втручання. Оскільки відповідна форма такого повідомлення законодавчо не передбачена, можна зробити його в довільній письмовій формі, назвавши, наприклад, «Інформаційна довідка про стан здоров’я та запропоноване лікування (госпіталізацію)».

  По-друге, необхідно запропонувати пацієнту також підписати документ «Добровільна відмова пацієнта від запропонованого лікування (госпіталізації)». Він також складається в довільній формі, але обов’язково повинен бути заповнений пацієнтом (його батьками/опікунами/піклувальниками) власноруч і містити: ПІБ особи, назва медичного закладу, ПІБ лікаря, діагноз, прогноз захворювання, інформацію про можливі наслідки та ускладнення, причини відмови від госпіталізації (лікування), засвідчення пацієнтом того, що він розуміє можливі наслідки і те, що в будь-який момент він може змінити прийняте рішення.

  По-третє, обов’язково внести відповідний запис до «Журналу обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації» (форма №001/о). Форма №001/о ведеться в приймальних відділеннях спеціалізованих та багатопрофільних лікарень, санаторно-курортних закладах та у пологових будинках і пологових відділеннях лікарень для реєстрації гінекологічних хворих та жінок, які госпіталізуються з приводу переривання вагітності з терміном до 12 тижнів. При госпіталізації жінок з терміном вагітності понад 12 тижнів у пологових будинках та пологових відділеннях лікарень заповнюється облікова форма №002/о «Журнал обліку приймання вагітних, роділь, та породіль». Інфекційні відділення лікарні ведуть самостійно журнали прийому хворих, дані яких не повинні дублювати форму №001/о приймального відділення лікарні.

  У випадку відмови пацієнта підписувати вищезазначені документи необхідно скласти «Акт підтвердження відмови пацієнта від госпіталізації (лікування) та письмового оформлення відмови» (також законодавчо не встановлена форма такого документа). Такий акт необхідно скласти в присутності свідків, які можуть підтвердити, що пацієнт отримав інформацію з особистої розмови з лікарем, розуміє та усвідомлює надану йому суттєву інформацію, адекватно її сприймає та аналізує, приймає рішення добровільно. В якості свідків доцільно залучати людей проти яких не заперечує пацієнт, краще щоб це були і родичі і медичні фахівці.

3 коментарі