ПРАВА МЕДИКІВ

 • Шановні колеги! Права мають не лише пацієнти, а й медичні працівники.

  Вони закріплені у найвищих законах країни: Конституції України, Основах законодавства України про охорону здоров'я, Кодексі законів про працю та Цивільному кодексі України.

  Лікар має право на:

  • належні умови професійної діяльності;
  • заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;
  • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
  • надання інформації про пацієнта;
  • відмову від подальшого ведення пацієнта;  
  • здійснення медичного втручання У ВИКЛЮЧНИХ ВИПАДКАХ без згоди пацієнта та/або його законних представників;
  • вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики;
  • безоплатне користування соціальною, екологічною та спеціальною медичною інформацією, необхідною для виконання професійних обов’язків;
  • соціальний захист;
  • забезпечення побутових потреб у сільській місцевості;
  • створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій;
  • судовий захист;
  • додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарні дні для лікарів дільничних лікарень та амбулаторій, розташованих у сільській місцевості, дільничних лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів та дільничних медсестер територіальних ділянок міських поліклінік, лікарів загальної практики (сімейні лікарі), завідувачів терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік, лікарів (старших лікарів) та середнього медичного персоналу виїзних станцій і відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги, станцій санітарної авіації та відділень планової та екстреної консультативної допомоги — за безперервну роботу на зазначених посадах у зазначених закладах (на територіальних ділянках) понад три роки (при цьому зберігають права інших категорій медичних працівників на додаткову оплачувану відпустку у межах наявних норм).

   

  Професія лікаря є особливо важливою і винятковою у багатьох аспектах. Щоб опанувати лікарську професію, потрібно витратити більше часу, ніж на будь-яку іншу. Лікар вчиться все життя. Адже від його кваліфікації, знань і умінь залежить здоров’я і навіть життя пацієнтів. Саме тому у медицині залишаються лише сильні й сміливі люди, які готові приймати складні рішення, брати на себе відповідальність і фактично усе своє життя присвятити місії порятунку інших.

   

1 коментар
 • Віктор Малюк
  Віктор Малюк и снова это та информация, о которой многие врачи даже не слышали.... тут огромную роль должны играть профессиональные общественные...  більше
  21 квітня 2020 р. - 2 сподобалось