Деякі питання застосування Закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»

 • 13 лютого 2019 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 1211 від 27 грудня 2018 року «Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (надалі - Постанова).

  Даною постановою визначено порядок надання письмової згоди живого донора на вилучення у нього анатомічних матеріалів та письмової відмови від раніше наданої такої згоди, письмової згоди або незгоди чи відкликання наданої раніше згоди на вилучення анатомічних матеріалів з тіла особи для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення її стану як незворотня смерть, а також подання письмової заяви про призначення, зміну чи відкликання повноважного представника.

  Цією ж постановою було затверджено форми

  1. Письмової згоди живого донора на вилучення у нього анатомічних матеріалів;
  2. Письмової відмови від раніше наданої такої згоди;
  3. Письмової згоди або незгоди чи відкликання наданої раніше згоди на вилучення анатомічних матеріалів з тіла особи для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення її стану як незворотня смерть;
  4. Письмової заяви про призначення, зміну чи відкликання повноважного представника.

  В цій Постанові також зазначено, перелік осіб, які до початку функціонування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, та Єдиної державної інформаційної системи трансплантації уповноважені отримувати вище вказані заяви та згоди.

  У зв’язку з тим, що на момент набрання Постановою юридичної сили Єдина державна інформаційна система трансплантації ще не функціонує та формування реєстру реципієнтів і реєстру анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів ще не завершено, прийняття рішення про можливість або неможливість застосування трансплантації реципієнту анатомічного матеріалу від донора-трупа здійснюється консиліумом лікарів закладу охорони здоров’я, до листа (списку) очікування якого включено реципієнта, в порядку черговості згідно з таким листом (списком).

0 коментарів