Оновлені критерії визначення ступеню ризику діяльності медичних закладів

 • Медичні заклади, як і всі інші юридичні особи підлягають плановим та позаплановим перевіркам з боку державних контролюючих органів. Для визначення періодичності проведення перевірок застосовуються показники ступеню ризику порушення вимог чинного законодавства під час здійснення такими юридичними особами різного роду діяльності, в тому числі і господарської діяльності.

  Починаючи з 04 січня 2019 року діють оновлені критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я (надалі – Критерії), які були затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1163 (далі по тексту - Постанова).

  Оновленими критеріями передбачається зміна підходу до визначення ступеню ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики (далі по тексту - ступені ризику), а саме запроваджується бальна система визначення ступенів ризику. Так, медичні заклади, які набрали:

  • від 0 до 20 балів відносяться до суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику;
  • від 21 до 40 балів відносяться до суб’єктів господарювання з середнім ступенем ризику;
  • від 41 до 100 балів відносяться до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику;

  Порядок нарахування балів визначається оновленими критеріями.

  Варто відзначити, що на відміну від попередніх критеріїв, при визначені ступеню ризику за новою редакцією критеріїв до уваги також будуть братись результати клініко-експертної оцінки якості надання суб’єктом господарювання медичної допомоги, що проведена протягом останніх двох-п’яти років, які передують плановому періоду (тобто коли проводиться перевірка медичного закладу), кількість спеціальностей, за якими провадиться медична практика та  Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх двох-п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третімп’ятимсьомимдев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

  Періодичність проведення перевірок в залежності від ступеню ризику не змінилась.

0 коментарів