Штатний розпис медичного закладу

 • В результаті автономізації медичні заклади отримали можливість самостійно визначати свою організаційну структуру, розробляти та затверджувати штатний розпис та визначати чисельність працівників в медичному закладі.

  Штатний розпис це організаційно-розпорядчий документ, в якому міститься уся необхідна інформація про наявні в установі відділи, про найманих працівників та рівень їх заробітної плати, наявні посади та їх кількість. Також штатним розписом визначаються різні додаткові виплати, які встановлюються відповідно до займаної посади, а також компенсації, допомоги, тощо. Штатний розпис в реорганізованому медичному закладі необхідно розробляти з урахуванням потреб населення, де знаходиться такий заклад охорони здоров’я, в медичній допомозі, навантаження на конкретного медичного працівника та фінансової спроможності медичного закладу здійснити оплату праці лікарів, які будуть займати посади  визначені штатним розписом.

  Наявність штатного розпису є обов’язковим. Для бюджетних підприємств, організацій, установ форма такого штатного розпису чітко визначена. Підприємства, організації, установи приватної форми власності мають право самостійно визначати форму штатного розпису. З цього вбачається, що медичні заклади державної та комунальної форми власності при розробці штатного розпису мають використовувати форму, затверджену Наказом Міністерства Фінансів України № 57 від 28 січня 2002 року.

  Штатний розпис розробляється на підставі структури та штатної чисельності підприємства, організації, установи.

  Розробляючи штатний розпис та визначаючи назви посад (професій) в такому штатному розписі назви посад (професій) варто звіряти з назвами передбаченими Національним класифікатором ДК 003: 2010 «Класифікатор професій» затвердженого наказом Держспоживстандарту № 327 від 28 липня 2010 року (надалі - Класифікатор). Це є необхідним з огляду на те, що невідповідність назви посади (професії) зазначеної штатним розписом та, як результат і в трудовій книжці назві визначеній Класифікатором може бути визнане контролюючими органами як порушення вимог чинного законодавства та застосування відносно медичного закладу штрафних санкцій.

  Штатний розпис затверджується керівником підприємства, організації, установи. До штатного розпису можуть бути внесені зміни. Законодавець передбачає, що при внесенні змін до штатного розпису мають бути дотримані строки повідомлення працівників, яких стосуються зміни (зазвичай це скорочення) про внесення змін до штатного розпису.

0 коментарів