Нещодавнізаписи

 • Деякі питання застосування Закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»

  13 лютого 2019 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 1211 від 27 грудня 2018 року «Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (надалі - Постанова). Даною постановою визначено порядок надання письмов...
 • Використання медичним закладом власного веб-сайту

  Використання медичними закладами власних офіційних веб-сторінок має ряд переваг. Проте, поряд з перевагами, використання власного офіційного веб-сайту несе для медичного закладу певні ризики, зокрема ризики застосування штрафних санкцій за порушення законодавства, зокрема конкурентного та законодавс...
 • Оновлені критерії визначення ступеню ризику діяльності медичних закладів

  Медичні заклади, як і всі інші юридичні особи підлягають плановим та позаплановим перевіркам з боку державних контролюючих органів. Для визначення періодичності проведення перевірок застосовуються показники ступеню ризику порушення вимог чинного законодавства під час здійснення такими юридичними осо...
 • Штатний розпис медичного закладу

  В результаті автономізації медичні заклади отримали можливість самостійно визначати свою організаційну структуру, розробляти та затверджувати штатний розпис та визначати чисельність працівників в медичному закладі. Штатний розпис це організаційно-розпорядчий документ, в якому міститься уся необхідн...
 • Ризики в діяльності медичних працівників

  Кожного дня медичний працівник ризикує зазнати негативного впливу різних явищ пов’язаних з професійною діяльністю. До ризиків, з якими може зіткнутись практично кожний медичний працівник можна віднести наступні: Шкода для власного життя та здоров’я; Відсутність оплати за надані медич...
 • Нові вимоги до зберігання та контролю якості лікарських засобів

  Звертаємо увагу медичних та фармацевтичних працівників, про те, що починаючи з 10.07.2018 року набрали чинності зміни правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах (надалі - Правила). Так в новій редакції Правил передбачається: Чітко визн...
 • Оновлено перелік ліків за урядовою програмою "Доступні ліки"

  Міністерством Охорони Здоров’я України (надалі - МОЗ) було прийнято рішення про розширення реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 23 липня 2018 року, про що МОЗ видало відповідний Наказ № 1367 від 23 липня 2018 року «Про затвердження Реєстру лікарських...
 • Невідкладні стани: Роз'яснення МОЗ

  Для уникнення непорозумінь та конфліктних ситуацій між пацієнтом та лікарем , Міністерством Охорони Здоров’я України (надалі – МОЗ) було надано роз’яснення щодо того, що слід розуміти під невідкладним станом пацієнта. Так згідно роз’яснень МОЗ невідкладні стани супроводжуютьс...
 • ОСОБЛИВОСТІ НАЙМЕНУВАННЯ ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

  Формування та розвиток ринкової економіки в Україні призвело до розвитку підприємництва. Не оминуло це і медичну сферу, оскільки кількість приватних медичних закладів постійно зростає. Процес створення приватного медичного закладу є не менш важливим, а ніж процес його управління. При створенні будь-...
 • Застосування праці іноземців в медичних закладах

  На сьогоднішній день, будь-який роботодавець, в тому числі і заклади охорони здоров’я, як державні або комунальні так і приватні, можуть залучати до виконання робіт або надання послуг (у тому числі медичних послуг) іноземців або ж осіб без громадянства. Проте працевлаштування іноземця або особ...
 • Захист ділової репутації лікаря в інтернеті

  Бізнес це жорстка сфера, де в гонитві за клієнтом конкуренти можуть вдаватись до найбільш підлих трюків. Як би це прикро не було, але це твердження можна застосувати і щодо медичної сфери, при цьому не можна буде сказати, що воно не відповідає дійсності. Наш час характерний бурхливим та неконтрольо...
 • Самозахист лікарів від агресивних пацієнтів

  Професія лікаря є однією з найбільш складних у світі. Окрім складності самої професії, тягару відповідальності за шкоду заподіяну здоров’ю пацієнта лікар кожного дня ризикує піддатись нападу з боку агресивних пацієнтів або ж їх родичів. Нажаль на сьогоднішній день питання захисту не лише лікар...
 • Як бути із запитами страховиків щодо пацієнтів

  У зв'язку з популяризацією страхування, в тому числі страхування в медичній сфері, все частіше лікарі отримують запити від страхових компаній з проханнями або ж вимогами розкрити інформацію про певного пацієнта. Медичні працівники розуміють, що чинним законодавством визначено перелік осіб, яким допу...
 • ДОПЛАТИ ЛІКАРЯМ ЗА НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

  Лікарі, які працюють в державних та комунальних закладах охорони здоров’я та яким присвоєно наукове звання мають право на присвоєння доплат до заробітної плати. Так якщо лікарю присвоєно науковий ступінь кандидата наук, розмір доплати до заробітної плати лікаря буде становити 15 відсотків від ...