РЕАЛІЗАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКУ ЩОДО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ТЕЛЕФОН ТА ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

  • Право на інформацію щодо стану здоров’я гарантовано низкою нормативно-правових актів, серед яких Конституція України, Закон України «Про інформацію», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та ін. Так, частина 1 статті 39 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» містить наступне положення:  пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я, у  тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я.

    Частина 2 статті 39 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» закріпила обов’язок медичного працівника надати пацієнтові в доступній формі інформацію про стан його здоров’я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я. При цьому не вказані можливі шляхи, канали ін. для передачі вказаної інформації, лише доступність форми. Тому, цілком правомірними визнаються дії медпрацівника щодо надання медичної інформації пацієнту, до прикладу, при телефонній розмові або ж шляхом надсилання електронного листа.

    Додатково, статтею 40 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» закріплено один із різновидів конфіденційної інформації – лікарську таємницю, зміст якої складають, в першу чергу, відомості щодо стану здоров’я пацієнта. Тобто, розголошення відомостей, що становлять лікарську таємницю можливе лише за згодою пацієнта в обсязі та колу осіб, визначених як такі, що мають право на подану інформацію (батьки, опікуни ін.).

    При наданні інформації медпрацівником пацієнту, до прикладу, при телефонній розмові, слід забезпечити умови до не розголошення лікарської таємниці. При усній формі даний факт встановити досить тяжко, тому повинна бути письмова фіксація згоди на отримання інформації за відповідним каналом зв’язку. Щодо відправки електронного листа, рекомендації тотожні.

    Аби не бути притягнутим до цивільної, кримінальної відповідальності за незаконне розголошення лікарської таємниці, слід убезпечити себе письмовою згодою пацієнта на отриманні інформації щодо власного стану здоров’я у відповідний спосіб, при вказівці на відповідні контакти (номер телефона, адреса електронної пошти ін.).